Політика конфіденційності


Цей документ являє собою невід’ємну частину Договору Оферти та додатково регламентує відносини між Користувачем та Спеціалістом при наданні послуг.

ТОВ «Доктора ЮА» (надалі «Адміністратор») забезпечує конфіденційність персональних даних Користувача (надалі «персональні дані»), які можуть бути індентифіковані яким небудь чином при використанні сервісу веб-сайту doctora.ua (далі «Сайт») чи при замовленні послуг через Сервіс DOCTORA.ua (далі «Сервіс»).

Адміністратор залишає за собою право змінювати дійсну Політику конфіденційності в любий час, без будь-якого додаткового повідомлення. Будь-які зміни умов Політики конфіденційності будуть розміщені на даному Сайті та будуть являтися дійсними з моменту публікації. Адміністратор рекомендує Користувачеві періодично ознайомлюватись з даними умовами, що бути повністю інформованими про те, як Адміністратор захищає інформацію про Користувача.

Подальше використання Сервісу, після внесення будь-яких змін в Політику конфіденційності, є безумовним прийняттям Користувачем таких змін.

Адміністратор не несе відповідальності за збитки, які може понести Користувач в результаті помилкового тлумачення умов даної Політики конфіденційності, інструкцій чи пропозицій про порядок використання Сайту.


Отримання та обробка персональних даних

Користувач приймає умови даної Політики з моменту: реєстрації на Сайті, оформленні он-лайн-заявки або зверненні в кол-центр.

Користувач підтверджує, що надає Адміністратору дозвіл на обробку його персональних даних будь-яким способом, який передбачений Законом України №2297-VI від 01.07.2010 р. «Про захист персональних даних» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Find

Користувач підтверджує, що Адміністратор має право на зберігання та обробку, в т.ч. автоматизовану, будь-якої інформації, яка відноситься до його персональних даних, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (в т.ч передачу по мережі Інтернет), блокування, винищення персональних даних, які надано Користувачем.

Адміністратор зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпечність при обробці персональних даних.

Адміністратор проводить обробку персональних даних Користувача Сервісу на умовах, які є предметом дійсної Політики конфіденційності.

Адміністратор зобов’язується не передавати особисті дані Користувача третім особам, за виключенням випадків, прямо зумовлених Договором Оферти та нормами дійсного законодавства України. Адміністратор не збирає та не зберігає медичні дані Користувача, за виключенням випадків явного погодження Користувача надати такі дані.

Адміністратор може використати Персональні дані Користувача для електронного розсилання новин та спеціальних пропозицій, оформлення замовлення та надання послуг. Користувач завжди може відмовитись від проведення розсилання по його контактній інформації, заповнивши необхідні дані в розділі Особистий Кабінет.

Персональні дані, які надані Користувачем при використанні Сервісу, використовуються для:

 • надання послуги Користувачеві, яку він обрав;

 • наданні Користувачеві доступу до Сайту та поліпшення якості Сервісу;

 • надання Персональних даних Користувача вибраній Користувачем клініці або Спеціалісту;

 • створення облікового запису Користувача на Сайті, та отримання з його допомогою прав доступу до сервісів Особистого кабінету Користувача;

 • інформування Користувача про зміни чи доповнення до Сервісу, а також наявності будь-яких послуг, які надаються Адміністратором;

 • оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування;

 • здійснення маркетингових заходів Адміністратора;

 • подання претензій та відповідей на надані претензії;

 • захисту прав та законних інтересів користувачів та третіх осіб у відповідності з діючим законодавством України.


Збір та використання інформації

При використанні сервісів Сайту, Користувачеві необхідно надати Персональну інформацію, яка використовується для:

 • активації облікового запису на Сайті,

 • надання Сервісів,

 • а також взаємодії з Користувачем з приводу його облікового запису, та для інших цілей які наведені в дійсній Політиці конфіденційності.

Такі персональні дані як: ПІБ, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти та інші дані про Користувача можуть бути потрібні для надання доступу до Сервісів. Також необхідно створити пароль для доступу до Особистого кабінету, який в т.ч. є частиною облікового запису Користувача.

Надаючи особисту інформацію, Користувач добровільно погоджується на збір, використання та обробку такої особистої інформації.

Підписуючи даний Договір, згідно діючого законодавства України, Користувач підтверджує, що досяг повнолітнього віку та є повністю дієздатним.


Розкриття інформації

Адміністратор не передає персональні дані третім особам, за виключенням випадків, які наведено нижче:

 • Користувач, погоджуючись з даною Політикою конфіденційності, надає право ТОВ Доктора ЮА на розкриття особистих даних третім особам, які надають ТОВ Доктора ЮА послуги, вказані в договірних відносинах, та виключно ту інформацію, яка необхідна для надання Послуги.

 • Допускається розкриття Персональних даних, без згоди Користувача, по обґрунтованих запитах державних органів, які мають право вимагати та отримувати такі дані.

 • Допускається розкриття Персональних даних Користувача, у випадках, якщо Користувач порушує умови Договору та\чи інших доповнень до нього.

 • Адміністратор має право розкривати дані користувача третім особам, у випадках, які перебачено діючим законодавством України.

Даний Сайт може містити посилання на інші ресурси, ті Адміністратор не несе відповідальності за політику конфіденційності та зміст інших Сайтів.


Безпека та відповідальність

Користувач несе відповідальність за надання недостовірних персональних даних чи використання персональних даних третіх осіб, згідно діючому законодавству України.

Адміністратор виконує всі розумні міри для захисту конфіденційності даних, а також для попередження несанкціонованого доступу до Персональних даних користувачів Сайту, але при цьому попереджує, що ніяка передача через Інтернет, мобільні пристрої чи через безпровідні пристрої не можуть гарантувати 100%-ву безпеку.

Тільки співробітники ТОВ Доктора ЮА, які підписали Погодження про нерозголошення інформації про Користувачів третім особам, мають право допуску до такої інформації.

Адміністратор не несе відповідальності:

 • за точність та повноту Персональних даних чи іншої інформації, яку надано Користувачем або третіми особами,

 • за використання третіми особами інформації, яку Користувач надав третім особам,

 • за зміст особистої інформації чи іншої інформації, яку Користувач отримав від третіх осіб.

Адміністратор наполягає не розголошувати свій пароль облікового запису Користувача на Сайті.

Дана Політика конфіденційності вступає в дію з моменту реєстрації на Сайті Користувача, який тим самим погодився з умовами даної Політики та діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в т.ч. його персональні дані.


Контактна інформація

У випадку виникнення додаткових питань, побажань та пропозицій, інсує можливість зворотного зв’язку із Сервісом:

Адреса для листування [email protected]

По письмовому запиту Користувача, при умові надання особистих документів, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місцезнаходження Бази Даних.